2016

Ozone "Zephyr V4" 2016
Artikelnummer: 16ko50
Hybrid C: Performance ...
1.620,00 CHF *
ab 1.458,00 CHF*
Ozone "C4" V6
Artikelnummer: 16ko40
Hybrid C: Performance ...
1.210,00 CHF *
ab 1.089,00 CHF*
Ozone "Reo" V4
Artikelnummer: 16ko35
Hybrid Delta: Performance Wave
980,00 CHF *
ab 892,00 CHF*
Ozone "Catalyst" V1
Artikelnummer: 16ko25
Delta: Beginner Intermediate ...
670,00 CHF *
ab 603,00 CHF*
Ozone "Uno V2"
Artikelnummer: 16ko20
Tubkitetrainer
430,00 CHF *
ab 387,00 CHF*
Ozone "Edge V8"
Artikelnummer: 16ko15
Freeride Race
1.190,00 CHF *
ab 1.071,00 CHF*
Ozone "Enduro V1"
Artikelnummer: 16ko16
Freeride/Freestyle/Wave
920,00 CHF *
ab 828,00 CHF*
Ozone "Summit" 2016
Artikelnummer: 16ko03
Hochleister Snowkite
1.015,00 CHF *
ab 963,00 CHF*
Ozone "Access" 2016
Artikelnummer: 16ko01
Snowkite für Einsteiger
530,00 CHF *
ab 612,00 CHF*
Ozone "Chrono V2" kite only
Artikelnummer: 16ko30
Allround Leichtwind Racekite
1.760,00 CHF *
ab 1.584,00 CHF*
Ozone "R1 V2" 2016
Artikelnummer: 16ko31
Expert Competition Racekite
3.300,00 CHF *
ab 2.970,00 CHF*